Стратегия по качеството

Нашите клиенти могат да разчитат на нашето качество.

Внимателният подбор и преработване на суровините в нашето модерно технологично предприятие осигуряват  постоянно качество на нашите продукти.

Управлението на качеството е насочено към това чрез непрекъснато повишаване на квалификацията на нашите служители в производството и чрез постоянното осигуряване на качеството в производствения процес да се гарантира напълно сигурността на продукцията ни.

Управлението на качеството е насочено към това да осигурява максимално висока сигурност на продукция за Вас, нашите клиенти, посредством постоянно повишаване на квалификацията на нашите служители в производството и в осигуряване на качеството.

Сертифицирани сме по най-високите международни стандарти за управление на качеството и за безопастност на хранителните продукти.

Ние боравим отговорно и устойчиво с енергийните ресурси, като нашата цел е да щадим околната среда чрез прилагане на нови технологии за производството на енергия.