Експериментална база

Благодарение на това, че разполагаме с един от най-модерните технологични и развойни центрове в Югоизточна Европа нашите технолози непрекъснато повишават своята квалификация и умения, за да бъдат по-полезни на Вас, нашите клиенти.

 

Експериментална база