Дмитрий Василченко

Технолог консултант, Офис Русия

Дияна Стоянова

Технолог консултант, Офис България

Георги Димитров

Технолог консултант, Офис България

Евгени Димитров

Технолог консултант, Офис България

Виталий Анточ

Технолог консултант, Офис България

Екатерина Цветанова

Технолог консултант, Офис България

Виталий Дубяга

Технолог консултант, Офис Русия

Технологичен екип

Нашият международен екип от дипломирани инженер-технолози