Стабилизаторите - разрешени добавки в хранителните продукти.

              

Стабилизиране  Стабилизаторите могат да имат една или повече функции като запазват и в известен смисъл подобряват определени параметри на хранителните продукти - стабилизират трайността, аромата, цвета и т.н. Стабилизаторите се обозначават съгласно класификатора на разрешените добавки.