Фосфатни кутиращи препарати съгласно класификатора на разрешените добавки        

Кутиращи средстваКутиращите средства ефективно подобряват водозадържащите и емулгиращи свойства на прата в процеса на кутиране на месото до желаните характеристики.