Овкусяване на снаксове
Снаксовете като съвременна храна имат характерни за различните региони вкусове