Süreklilik


 Devamlılık, kaynakların daha sınırlı  ölçüde kullanılarak varlığını daha uzun zaman sürdürmek için gelecek nesillere haklı olmak ve şansların global haklılığı alanındaki insan faaliyetinin genişletilmesi ve kuvvetlendirilmesine yöneliktir.


İstikrarlı gelişme, çevre sorunlarının sosyal ve ekonomik problemleri ile birlikte eşit haklı bazında ele alınmak demektir. Geleceğe bakılarak ekonomik faaliyette bulunmak ise: Çocuk ve torunlarımıza bozulmamış çevre, kamu ve ekonomi yapılarını bırakmamız gerektiği anlamına gelir. Bunlar birbirlerinden ayrı olarak varlığını sürdüremezler.


İstikrarlı gelişme prensiplerine dayanan DBBG /ABİG/ OOD şirketi geotermal (yer sıcaklığı kaynakları) ve solar (güneş sıcaklığı kaynakları) komple tesisleri birbirlerine bağlamayı kararlaştırmış. Böylece iki teknolojinin etkileşimi yolu ile “petrol” hammaddesinden tamamen vazgeçebilmemize ve CO2 emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunmamıza imkan sağlayan sinerjik etkiyi elde edebiliriz.


Uluslararası çapta faaliyet gösteren bir şirket olarak biz çevre ve doğal kaynakları azami ölçüde koruyacak şekilde çalışarak durmadan iyileştirmeler yapmak isteriz.